A A A A A

Stihove dana

Psalmi 4:1
Upravitelju pjevačkog zbora. Uz žičana glazbala. Psalam. Davidov.