English
A A A A A

Stihove dana

Titu 2:13
čekajući blaženu nadu i slavni dolazak velikoga Boga i Spasitelja našega Isusa Krista.