A A A A A

Stihove dana

Ivanu 13:21
Poslije tih riječi bi Isus potresen u duhu i posvjedoči: “Zaista, zaista kažem vam: Jedan između vas će me izdati.”