A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:15
On je slika nevidljivoga Boga, Prvorođeni prije svakoga stvorenja.