English
A A A A A

Stihove dana

1 Ivanu 5:20
Znamo da je Sin Božji došao i dao nam sposobnost opažanja, da upoznamo Istinitoga. I mi smo u Istinitome, u njegovu Sinu Isusu Kristu. Ovaj je istiniti Bog i vječni život.