A A A A A

Stihove dana

Izaija 51:5
Blizu je moja pobjeda. Pred vratima je moje spasenje. Moje mišice upravljaju narodima. čekaju me zemlje na moru, ufaju se u moju mišicu.