A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:16
U njemu je sve stvoreno, što god je na nebu i na zemlji, vidljivo i nevidljivo, bilo Prijestolja, bilo Gospodstva, bilo Poglavarstva, bilo Vlasti: sve postoji po njemu i za njega je stvoreno.