A A A A A

Stihove dana

1 Petrova ३:१५
Neka vam Krist Gospodin bude svetinja u srcima! Budite uvijek spremni na odgovor svakome koji od vas zatraži obrazloženje nade koja je u vama;\