English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 12:46
Ja dođoh na svijet kao svjetlo, da nijedan koji vjeruje u mene ne ostane u tami.