A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:17
A on je prije svega, i sve postoji u njemu.