A A A A A

Stihove dana

Psalmi 80:7
Učinio si nas povodom svađe naših susjeda, naši nam se neprijatelji rugaju.