A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 2:14
Budući da djeca zajednički imaju tijelo i krv, i on uze dio u tome, da smrću satre onoga koji ima vlast nad smrću, to jest đavla.