English
A A A A A

Stihove dana

Kološanima 1:18
On je glava tijelu Crkve, on je početak, prvorođeni od mrtvih, da on bude u svemu prvi.