A A A A A

Stihove dana

Kološanima ၁:၁၉
Bogu se svidjelo nastaniti u njemu svu puninu