A A A A A

Stihove dana

Psalmi 63:3
Tako sam u svetištu gledao za tobom da vidim tvoju moć i slavu.