English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:30
Molim vas dakle, braćo, Gospodinom našim Isusom Kristom i ljubavlju Duha: pridružite mi se u borbi moleći se za me Bogu,