English
A A A A A

Stihove dana

Amos 5:14
Tražite dobro, a ne zlo, da živite! Tada će Gospodin, Bog nad vojskama, biti i s vama, kako ste rekli.