A A A A A

Stihove dana

Izreka 21:4
Ohole oči i napuhana srca, to je svjetiljka bezbožnika, ali je grijeh.