A A A A A

Stihove dana

Psalmi 53:2
Luđak reče u srcu svome: “Nema Boga.” Pokvareni su, čine djela odurna, nema nikoga koji čini dobro.