English
A A A A A

Stihove dana

Izaija 2:22
Zato se okanite ljudi, kojima kroz nos ide životni dah! Kako ih treba malo cijeniti!