English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 98:1
Psalam. Pjevajte Gospodu pjesmu novu, jer učini djela čudesna! Njegova desnica mu donese spasenje i sveta ruka njegova!