English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 8:1
Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.