A A A A A

Stihove dana

Rimljanima ८:१
Stoga nema sada nikakve osude onima koji su u Kristu Isusu.