A A A A A

Stihove dana

Efežanima 4:25
Zato odbacite laž i govorite istinu svaki sa svojim bližnjim, jer smo udovi jedan drugome!