A A A A A

Stihove dana

Psalmi 75:1
Upravitelju pjevačkoga zbora. Po napjevu: “Ne razori”. Psalam. Asafov. Pjesma.