English
A A A A A

Stihove dana

Izaija 1:17
Učite se činiti dobro! Težite za pravdom! Pomažite potlačenomu! Pribavite pravicu siroti! Branite udovicu!