English
A A A A A

Stihove dana

Izreka 14:21
Tko prezirno postupa s bližnjima, griješi; blago onome koji se smiluje siromahu! \