English
A A A A A

Stihove dana

1 Petrova 5:6
Ponizite se dakle pod moćnom rukom Božjom, da vas uzvisi u pravo vrijeme!