English
A A A A A

Stihove dana

Galaæanima 6:6
Onaj koji prima pouku o Riječi, neka dijeli od svojih dobara onome koji ga uči!