English
A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 13:17
Slušajte svoje predstojnike i budite im podložni, jer oni bdiju nad vašim dušama kao oni koji će polagati račun; da to s radošću čine, a ne uzdišući, jer vam to ne pomaže!\