A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 12:9
Ljubav neka je bez pretvaranja; zazirući od zla prianjajte uz dobro;\