A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:21
Pokoravajte se jedan drugome u strahu Kristovu!