English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 112:4
Sviće k'o svjetlost pravednicima u tami; HET blag, milosrdan i pravedan. TET \