English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 8:12
Isus im dalje reče: “Ja sam svjetlo svijeta. Tko ide za mnom, ne hoda u tmini, nego će imati svjetlo života.”