English
A A A A A

Stihove dana

Efežanima 5:3
A bludnost i svaka nečistoća i lakomost neka se ni ne spominju među vama, kao što se pristoji svetima!