English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 5:14
Vi ste svjetlost svijetu. Grad koji stoji na gori ne može se sakriti.