English
A A A A A

Stihove dana

Otkrivenje 1:8
Ja sam Alfa i Omega, govori Gospodin Bog; koji jest, i koji bijaše, i koji će doći, Svemogući. \