English
A A A A A

Stihove dana

Izaija 42:8
Ja sam Gospodin. To je moje ime. Svoje časti ne dajem drugomu, svoje slave ne dajem idolima.