English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 16:25
Slava u vijeke vjekova onome koji vas može ojačati po mojemu evanđelju i propovijedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva koje je bilo sakriveno od vječnih vremena,