A A A A A

Stihove dana

Ivanu ๓:๑๗
Jer Bog nije poslao svoga Sina na svijet zato da osudi svijet, nego da se svijet po njemu spasi.