English
A A A A A

Stihove dana

Ivanu 1:1
U početku bijaše Riječ, i Riječ bijaše kod Boga, i Bog bijaše Riječ.