A A A A A

Stihove dana

1 Timoteju 6:18
Neka čine dobro, neka se bogate u dobrim djelima, neka budu darežljivi, za zajedničko dobro.