English
A A A A A

Stihove dana

Rimljanima 15:12
I opet Izaija govori: “Pojavit će se Jišajev korijen, onaj koji ustaje da vlada nad narodima, u njega će se narodi uzdati.”