English
A A A A A

Stihove dana

Mateju 2:6
Ti, Betleheme u zemlji Judinoj, nipošto nisi najmanji među kneževskim Judinim gradovima, jer će iz tebe izaći knez koji će biti pastir nad mojim narodom Izrćlom.”