English
A A A A A

Stihove dana

Psalmi 35:33
Na svojoj postelji smišlja bezakonje, kreće se zlim putem, ne preza pred zloćom.