English
A A A A A

Stihove dana

Hebrejima 2:17
Zato je trebalo da bude u svemu sličan braći, kako bi bio milosrdan i ovjerovljen veliki svećenik pred Bogom te okajavao grijehe naroda.