English
A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon 24:19
Kad žanješ svoju ljetinu na polju i zaboraviš koji snop na polju, ne vraćaj se da ga uzmeš! Neka pripadne strancu, siroti i udovici, da te blagoslovi Gospodin, Bog tvoj, u svakom poslu tvojih ruku!