A A A A A

Stihove dana

Ivanu 1:4
U njoj bijaše život, i život bijaše svjetlo ljudima.