A A A A A

Stihove dana

2 Korinæanima 6:14
Ne dajte se staviti u jaram s nevjernicima! Jer što ima pravda s bezakonjem? Ili kakvo je zajedništvo svjetla s tamom?