English
A A A A A

Stihove dana

Ponovljeni Zakon 8:18
Nego se spomeni Gospodina, Boga svojega; jer on je taj koji ti dade snagu da pribaviš bogatstvo, da tako ispuni svoj Savez što ga je zakletvom potvrdio tvojim ocima, kao što se dogodi danas.\