A A A A A

Stihove dana

Luki 11:10
Jer svaki koji moli, prima; tko traži, nalazi; tko kuca, otvara mu se.\